Thông tin liên hệ:
134a Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Email: marketing@warehousebeer.net
Hotline: 076 989 4391